Συνδυαστικό πρόγραμμα ελέγχου του βάρους με ψυχολογική υποστήριξη


«Θέλω τόσο να χάσω βάρος, αλλά δεν τα καταφέρνω…»
«Η ψυχολογία μου ήταν πολλή κακή και ξέσπασα στο φαγητό»
«Φοβάμαι να μπω ξανά σε ένα πρόγραμμα διατροφής, ξέρω πως θα χάσω τα κιλά, αλλά μετά πάλι τα ίδια»

Η διαιτολόγος και η ψυχολόγος του «αλλάζουμε» μπορούν να σας βοηθήσουν!

H διαμόρφωση μιας υγιούς και ισορροπημένης σχέσης με το φαγητό και η μακροπρόθεσμη διατήρηση του επιθυμητού βάρους αποτελούν συχνά ένα δύσκολο εγχείρημα. Βαθύτεροι ψυχολογικοί παράγοντες, το στρες της καθημερινότητας, καθώς και οι συμπεριφορές και οι παγιωμένες αντιλήψεις γύρω από τη διατροφή επηρεάζουν σημαντικά τις διατροφικές επιλογές των ατόμων. Είναι σαφές πως για να πετύχουμε το στόχο μας για απώλεια και έλεγχο του σωματικού βάρους, θα πρέπει να αντιληφθούμε πως είμαστε ένα σύνολο «σώμα και ψυχή» και να παρέμβουμε ολιστικά.

Το «αλλάζουμε» έχει σχεδιάσει ένα επιστημονικό πρόγραμμα ελέγχου του βάρους, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε όσους το ακολουθήσουν να παρέμβουν ουσιαστικά, αλλάζοντας τη διατροφική συμπεριφορά και παράλληλα διερευνώντας και δουλεύοντας τις βαθύτερες ψυχολογικές και κοινωνικές αιτίες που οδηγούν στην υπερκατανάλωση φαγητού.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η αναγνώριση των πολλαπλών ψυχολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη διατροφική συμπεριφορά και η διαχείρισή τους.
  • Η δημιουργία μιας υγιούς σχέσης με το φαγητό.
  • Η απομάκρυνση του φαγητού από συναισθηματικές συνδέσεις και ο περιορισμός της κατανάλωσης τροφής για παρηγοριά ή ευχαρίστηση.
  • Ο μακροχρόνιος και αποτελεσματικός έλεγχος του σωματικού βάρους και η διαχείριση των ψυχολογικών παραγόντων που το διαμορφώνουν.
  • Η εκμάθηση τεχνικών για την αντιμετώπιση υπερφαγικών επεισοδίων.
  • Η υιοθέτηση ενός ισορροπημένου πλάνου διατροφής εφόρου ζωής.

Δομή προγράμματος:

  1. Δεκαπενθήμερες ατομικές συναντήσεις με τη διαιτολόγο, οι οποίες περιλαμβάνουν ανθρωπομετρικές μετρήσεις, λιπομέτρηση, σχεδιασμός και τροποποίηση εξατομικευμένου διαιτολογίου.
  2. Δεκαπενθήμερες ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με τη ψυχολόγο, οι οποίες περιλαμβάνουν ανάλυση και συζήτηση θεματικών ενοτήτων σχετικών με τον έλεγχο του βάρους όπως θέσπιση στόχων, συναισθηματικό φαγητό, κοινωνικό φαγητό, ρόλος της οικογένειας, δημιουργία ρουτίνας και άλλα.

Το πρόγραμμα διαρκεί 3 μήνες και υπάρχει δυνατότητα για ατομικά ή ομαδικά ραντεβού με τη ψυχολόγο και τη διαιτολόγο του «Αλλάζουμε». Ομάδες δημιουργούνται καθόλη τη διάρκεια του έτους με μέγιστο αριθμό ατόμων τα 5 άτομα

Για να περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και η επιστημονική ομάδα του αλλάζουμε θα σας έρθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Copyright by Allazoume 2016. All rights reserved.