Συμβουλευτική γονέων


Κανείς δεν είναι απόλυτα προετοιμασμένος να γίνει γονιός και παρόλο που ο γονεικός ρόλος είναι από τους πιο σπουδαίους ρόλους στην ζωή ενός ανθρώπου είναι ταυτόχρονα ίσως και ο πιο απαιτητικός. Οι γονείς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την ευθύνη των αποφάσεων και των επιλογών που αφορούν τα παιδιά τους και τα επηρεάζουν σημαντικά. Έτσι πολλές φορές μπορεί να νιώσουν ανησυχία, άγχος, αγωνία, φόβο, εξάντληση, ενοχές, ανασφάλεια κ.α. Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς οι οποίοι θέλουν να απαντήσουν σε πλήθος ερωτημάτων που αφορά τόσο τον γονεικό ρόλο, όσο και τα ίδια τα παιδιά τους, ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκονται.

Επιπλέον, πολλοί γονείς στην πορεία της εξέλιξης των παιδιών τους έρχονται αντιμέτωποι με ποικίλες καταστάσεις που αφορούν τα παιδιά τους και καλούνται να τις αντιμετωπίσουν όπως:

  • Προβλήματα συμπεριφοράς και συγκρούσεις (με συνομηλίκους, με αδέλφια, με τους ίδιους τους γονείς)
  • Εκρήξεις θυμού και βίας
  • Θέσπιση ορίων
  • Θέματα που αφορούν την καθημερινή φροντίδα και ζωή (π.χ. ύπνος, διατροφή, εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, δημιουργική απασχόληση κτλ.)
  • Επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος στην εξέλιξη και την ανατροφή των παιδιών (π.χ. συγγενικό και φιλικό περιβάλλον, ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον)
  • Διαφωνίες γονέων όσον αφορά την θέσπιση κανόνων και την ανατροφή των παιδιών στο σύνολο της
  • Διαχείριση πένθους στην οικογένεια
  • Διαχείριση ασθένειας μέσα στην οικογένεια (του ίδιου του παιδιού, του γονιού, του αδελφού, του κοντινού συγγενικού περιβάλλοντος)
  • Η ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες (τηλεόραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.)
  • Σεξουαλικότητα και σεξουαλική διαπαιδαγώγιση
Copyright by Allazoume 2016. All rights reserved.