Διατροφική υποστήριξη ενηλίκων


Υπηρεσία


Οι απαιτήσεις της ενήλικης ζωής, όπως η οικονομική αποκατάσταση, η δημιουργία μιας οικογένειας, η φροντίδα των γονέων και άλλα, συχνά οδηγούν το άτομο στο να εγκαταλείπει τον εαυτό του και να θέτει το σώμα του σε μια αυτόματη πορεία χωρίς φροντίδα και προσοχή. Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι σταδιακά το άτομο να βλέπει το σώμα του να αλλάξει, τις αντοχές του να μειώνονται, τα σώμα του να νοσεί.

Στόχοι της διατροφική υποστήριξης των ενηλίκων είναι:

  1. Έλεγχος του σωματικού βάρους, έτσι ώστε να προσεγγίζει τα επιθυμητά όρια με βάση την ηλικία του κάθε ατόμου.
  2. Βελτίωση της ποιότητας της διατροφής, ώστε να περιέχει ποικιλία τροφίμων και θρεπτικών συστατικών.
  3. Αναγνώριση της ποσότητας του φαγητού που είναι αρκετή για τον κάθε ένα.
  4. Οργάνωση της διατροφικής ρουτίνας, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κάθε ατόμου, όπως αυτές προκύπτουν από την καθημερινότητα του.
  5. Εκπαίδευση του ατόμου στη διαχείριση του κοινωνικού φαγητού, όπως φαγητό με την ευρύτερη οικογένεια, φαγητό σε κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ.
  6. Ενίσχυση για υιοθέτηση των αλλαγών, ώστε να γίνουν τρόπος ζωής με μεγάλη διάρκεια και οφέλη.
Copyright by Allazoume 2016. All rights reserved.