Διατροφική υποστήριξη ατόμων Τρίτης Ηλικίας


Υπηρεσία


Τα ηλικιωμένα άτομα αποτελούν μια ευαίσθητη ομάδα του γενικού πληθυσμού με αυξημένες διατροφικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Μελέτες δείχνουν πως ένας στους τρεις ηλικιωμένους βρίσκεται σε κίνδυνο υποσιτισμού, γεγονός που σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, όπως:

  • Λειτουργικές δυσκολίες μάσησης και κατάποσης, καθώς και αλλοίωση των γευστικών ερεθισμάτων με αποτέλεσμα τη μειωμένη ευχαρίστηση από τα γεύματα.
  • Πρακτικές δυσκολίες λόγω μειωμένης κινητικότητας, που οδηγούν σε περιορισμένη πρόσβαση σε φρέσκα τρόφιμα.
  • Οικονομικές δυσχέρειες που οδηγούν σε περιορισμό των διατροφικών επιλογών.
  • Κοινωνικός αποκλεισμός και μοναξιά, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη αρνητικών συναισθημάτων και κατάθλιψης.
  • Ασθένειες.

Παράλληλα, οι ηλικιωμένοι έχουν να διαχειριστούν την επίδραση της διατροφής τους, σε παθήσεις που αντιμετωπίζουν και χρήζουν σωστής διατροφικής φροντίδας, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η υπερχοληστερολαιμία, η οστεοπόρωση και λοιπά.

Η σωστή διατροφική υποστήριξη σε ηλικιωμένα άτομα εξασφαλίζει την κάλυψη των θερμιδικών και διατροφικών αναγκών τους και τον διατροφικό έλεγχο των ασθενειών που πιθανότατα αντιμετωπίζουν.

Copyright by Allazoume 2016. All rights reserved.