Σεμινάρια για γονείς


Οι γονείς έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την ευθύνη των αποφάσεων και των επιλογών που αφορούν τα παιδιά τους και τα επηρεάζουν σημαντικά για αυτό και ο ρόλος τους είναι από τους πιο απαιτητικούς που καλείται κάποιος να αναλάβει στη ζωή του.

Το “Αλλάζουμε” πραγματοποιεί σεμινάρια για γονείς που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες και γνώσεις σε διάφορες θεματικές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως:

  • Προβλήματα συμπεριφοράς και συγκρούσεις (με συνομηλίκους, με αδέλφια, με τους ίδιους τους γονείς)/ εκρήξεις θυμού και βίας
  • Θέσπιση ορίων/ θέματα που αφορούν την καθημερινή φροντίδα και ζωή (π.χ. ύπνος, διατροφή, εκπαίδευση, εξωσχολικές δραστηριότητες, δημιουργική απασχόληση κτλ.)
  • Διαχείριση πένθους στην οικογένεια
  • Διαχείριση ασθένειας μέσα στην οικογένεια (του ίδιου του παιδιού, του γονιού, του αδελφού, του κοντινού συγγενικού περιβάλλοντος)
  • Η ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες (τηλεόραση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.)
  • Σεξουαλικότητα και σεξουαλική διαπαιδαγώγιση κ.α.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται καθόλη τη διάρκεια του χρόνου σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες. Για να συμμετάσχετε στην επόμενη διαθέσιμη ομάδα δηλώστε συμμετοχή μέσω της φόρμας και η επιστημονική ομάδα του αλλάζουμε θα σας ενημερώσει για τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής.

Για να δείτε τη φόρμα εγγραφής κάντε κλικ εδώ.

Copyright by Allazoume 2016. All rights reserved.